tel 06 43 43 48 56  |  mascha@mvcoaching.info

Visie


Cijfers, aandelenwaardes en rendementen zijn belangrijk in bedrijven. Ik stel echter de mens centraal in mijn werk. De mensen zijn hoe dan ook het ware kapitaal in een bedrijf. Zodra die waarde volledig wordt gezien en benut, zullen positievere cijfers daar direct een afspiegeling van vormen. Ik kan zorgdragen dat mensen zich optimaal inzetten, grenzen verkennen en soms overschrijden. En daar waar het stokt, grenzen bereikt zijn, de belangen uiteen lopen, te zoeken naar passende oplossingen. Om zo mensen weer geïnspireerd en gemotiveerd te laten werken en te leven.

 

Ik vind het belangrijk om organisatiedoelstellingen, persoonlijke doelstellingen en doelstellingen van de ander in relatie tot elkaar te zien en te brengen. Er is steeds sprake van een zeer complex krachtenveld van doelen, belangen, ambities en motivaties. Op het moment dat er helderheid ontstaat omtrent al deze verschillende aspecten, zal de communicatie- en met name het begrip - sterk positief worden beïnvloed. Graag speel ik de verbindende rol in deze vaak moeizame processen. Ik wil daarmee een stap verder gaan. Het nieuwe leiderschap introduceren, de mens als centrale en bezielende factor. Het gaat niet alleen om je waarde, ook om je waarden. Ik kan je helpen het beste uit jezelf en je werk te halen.

 

Werk en privé dienen in balans te zijn. Vaak hebben privé problemen grote invloed op het functioneren op de werkvloer. Bij mij zal in mijn bedrijfscoaching dus ook altijd aandacht worden besteed aan de privé-situatie. Een groot percentage langdurig afwezigen heeft privé problemen die de aanleiding zijn geweest voor hun arbeidsongeschiktheid. Door tijdig een coach en talentanalist in te schakelen, kan verzuim worden verkort of zelfs vermeden en constructieve ondersteuning worden geboden.

 

Transcom, een callcenter in Groningen met ruim 900 medewerkers, heeft mij gevraagd om als flexcoach het verzuim en verloop terug te brengen: na een jaar was de gemiddelde verblijfsduur van de uitzendkrachten met 25% gestegen, na twee jaar met maar liefst 50%. Het gemiddelde ziekteverzuim onder de uitzendkrachten bedraagt  nog slechts 3,5%. De gerealiseerde besparing door de inzet van MVcoaching leverde Transcom een substantiële kostenreductie op, die het bedrijfsresultaat aanzienlijk verbeterde.

MV Coaching

Rijksstraatweg 267C
9752 CC Haren

tel 06 43434856

 

mascha@mvcoaching.info